728 x 90

Kulağa güzel gelen en hoş bebek isimleri! Kuranda geçen kız ve erkek bebek isimleri manaları

Kulağa güzel gelen en hoş bebek isimleri! Kuranda geçen kız ve erkek bebek isimleri manaları

Bebeğinize isim verme konusunda kararsızsanız, en güzel kız ve erkek bebek isimleri önerilerine haberimizden bakabilirsiniz! Muhafazakar …

Bebeğinize isim verme konusunda kararsızsanız, en güzel kız ve erkek bebek isimleri önerilerine haberimizden bakabilirsiniz! Muhafazakar ailelerin isim seçiminde daha çok Kuran-ı Kerim ayetlerinden esinlendiği görülür. Peki kulağa hoş gelen bebek isimleri neler? En güzel kız ve erkek isimler hangisi? Çocuğa verilebilecek hanım sahabe ve erkek sahabe isimleri nedir? Kuranda geçen kız ve erkek bebek isimleri anlamları

Alemlerin rahmeti Peygamber Efendimiz (SAV)’in “Sizler kıyamet gününde kendi isimleriniz ve babalarınızın isimleri ile çağrılacaksınız. Öyle ise isimlerinizi güzelleştiriniz.” (Ebu Davut, Kitabu’l Edeb, Hadis No: 4948) hadis-i şerifinde buyrulduğu gibi, yeni doğan bebeğe anlamı güzel isimler koymak oldukça önemlidir. Öyle ki, Hz. Aişe (r.a)’da, “Resûlullah (a.s) çirkin isimleri değiştirirdi.” buyurmuştur. Anne ve baba olacak kimselerin daha bebek müjdesini aldıkları zaman akıllarında beliren hatta kız olursa şunu, erkek olursa bunu koyalım dedikleri isimlerden doğum yaklaştıkça vazgeçip bambaşka bir isim koyma kararına gidilebiliyor. Özellikle de muhafazakar ailelerin, dinimize uygunluğu açısından Kuran-ı Kerim’de geçen isimlerden koyduklarını biliyoruz. Ancak, Kuran-ı Kerim’deki ayetlerde geçen her isim hatta her kelimenin anlamı güzel olmayabiliyor. Örneğin Kuran-ı Kerim’de geçen ‘Aleyna’ kelimesi, anlam olarak ‘Bela’yı çağrıştırmaktadır. Günümüzde artık hemen hemen herkes tarafından bilinen ‘Kezban’ ismi de ‘Yalancı’ demek olduğu için önerilmemektedir. Bu gibi inceliklere dikkat ederek seslenildiğinde kulağa hoş gelecek manası güzel olan isimlerin seçilmesi daha doğru olacaktır. Peki Müslüman bir bebeğe isim koyarken nelere dikkat edilmeli? İslamiyette çocuğa isim koyma hakkı kime aittir? En meşhur sahabe isimleri neler? Kuran-ı Kerim’de geçen sahabe isimleri neler? Kuran-ı Kerimde hiç duyulmamış bebek isimleri ve anlamları neler? İşte ayet ayet bebek isimleri…

KURAN-I KERİMDE GEÇEN KIZ VE ERKEK BEBEK İSİMLERİ İLE ANLAMLARI

DİNE GÖRE YENİ DOĞANA YAPILMASI GEREKENLER

AYETLERE GÖRE KIZ BEBEK İSİMLERİ:

ASEL/MUHAMMED SURESİ: Cennetteki bal

AHSEN/ TİN SURESİ: En güzel, çok güzel.
Ahsen-i takvim: En güzel şekil.

ALİME/ BAKARA SURESİ: Bilgi sahibi olmak.

Kuran-ı Kerimde geçen diğer kız isimleri: 

Firdevs: Cennet’in en yüksek derecelerinden biri.
Kevser: Cennette bir nehir ya da havuz.
Merve: Mekke’deki dağın adı. (Safa ile Merve)
Meryem: Abid, ibadet eten kimse.
Şevval: Parlak ve güçlü.

AYETLERE GÖRE ERKEK İSİMLERİ:

EYÜP/ENAM SURESİ: Sıkıntı ve dertlere sabreden, sabır timsali.

YUSUF/YUSUF SURESİ: Yakışıklı, güzel.

DAVUD/SEBE SURESİ: Düzene uyan, güzel sesli.

Kuran-ı Kerimde geçen diğer erkek isimleri: 

Furkan: Hak ile batılı ayıran, iyi ile kötü ve doğru ile yanlış arasındaki ayrımı gösteren.
Halis: Saf, temiz ve samimi.
İbrahim: İnananların babası.
İhsan: Bağışlama.
İsmail: Allah’ı işiten: Duası kabul olunan.
İshak: Gülmek

KURANDA GEÇEN FARKLI ERKEK İSİMLERİ VE ANLAMLARI:

Ahmet: (Saf suresi 6. Ayette) övgüye layık insan anlamında kullanılmaktadır.

Asım: (Yusuf, Hud, Mumin suresinde), namuslu, günahı olmayan anlamında kullanılmaktadır.

Bükre: (Fetih suresi’nde 9 ayette) sabah vakti anlamında kullanılmaktadır.

Cumâ: (Kur’ân’ın 62. Sûresinde) toplanma, bir araya gelme anlamında kullanılmaktadır.

Enfal: (Kur’an-ı Kerim’in 8 suresinin ismi), Ganimet anlamında kullanılmaktadır.

Metin: (Kur’an’da Zariyat suresinde), sağlam anlamında kullanılmaktadır.

Rauf: (Bakara ve Tevbe suresinde), esirgemek anlamında kullanılmaktadır.

Salim: (Kalem suresinde), eksiksiz, tam anlamında kullanılmaktadır.

Zahir: (Hadid, Enam, Kehf surelerinde), parlak anlamında kullanılmaktadır.

Zahit: (Yusuf suresinde) haramdan uzak duran anlamında kullanılmaktadır.

KURANDA GEÇEN FARKLI KIZ İSİMLERİ VE ANLAMLARI:

Atiye: Araf, Haci Hicr, Taha surelerinde geçen Atiye ismi bağışlama ya da gelecek anlamlarında kullanılmaktadır.

Alime: (Bakara 60. , Araf 160. surelerinde), bilgi sahibi anlamında kullanılmaktadır

Aksa: (Kasas 20. , Yasin 20. ayetlerinde) geçen Aksa ismi en uzak yer anlamında kullanılmaktadır

Ecre: (Kuranda 4 farklı surede) ismi, ödül anlamında kullanılmaktadır

Emel: (Hicr ve Kehf suresinde) ,gerçekleştirilmesi istenen ve beklenen anlamında kullanılmaktadır

Efide: (Ahkaf ve Secde surelerinde), Kalp anlamında kullanılmaktadır.

DİNİMİZDE ÇOCUĞA İSİM KOYMA HAKKI KİMİNDİR? RIZA YOKSA…

Kız ya da erkek olsun fark etmeksizin çocuğa isim koyma konusunda zaman zaman anne ve babalar arasında çakışmalar görülebilir. Eğer mümkün olunabiliyorsa eşlerin ortak bir şekilde karar verip her iki tarafında gönlünün hoş edilmesi güzel bir davranıştır. Ancak taraflar bunu yapamazlarsa ortak yol bulabilmek için dinimizde isim koyma yetkisinin annede mi yoksa babada mı olduğuna bakmak gerekir. İslamiyette bebeğe isim seçme ve koyma hakkı babaya aittir. Baba ölmüş ya da hukuki anlamda tasarrufta bulunulmayacak ise bu isim hakkını anneler kullanabilir.

Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV)’in isminin koyulma şekli ise Hz. Amine’nin ‘Muhammed’ ismi ile ilgili rüya görmesi ile başar. Peygamberimizin ismi annesi tarafından seçilmiş, dedesi Abdülmuttalip tarafından koyulmuştur.

Çocuğa isim verme görevi ve hakkı babaya aittir. Kur’an’ımız, çocukları babalarıyla anmamızı emretmektedir. (Ahzab suresi, 5)

ÇOCUKLARA İSİM KOYARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Peygamber Efendimiz (SAV)’in sünnetlerine baktığımızda yeni doğan bebeğe isim verirken ya doğumun gerçekleştiği gün ya da doğduktan sonraki 7. gününde isim koymak hayırlıdır. Ambr. b. Şuayb’ın (ra) babasından ve dedesinden rivayetine göre, ”Resulullahın (SAV) yeni doğan çocuğa yedinci günde isim verilmesini ve böylece çocuktan eziyetin kaldırılmasını ve akika kurbanı kesilmesini emretmişti.” Tirmizi, Sünen, nr. 2832

ANNE KARNINDA ÖLEN ÇOCUĞA İSİM KONUR MU?

Hamileliğin 20. haftasından önce meydana gelen düşük riskinde bebeğin cinsiyetinin kız mı erkek mi olduğu anlaşılmadan ölmüşse yinede o çocuğa isim vermek müstehap bir davranıştır. Bu gibi cinsiyet belirsizliği durumunda hem kız hem de erkeklere verilebilecek ortak isimlerden tercih yapılabilir.

ÇOCUĞA GÜZEL İSİMLER VERMENİN ÖNEMİ NEDİR?

Abdullah İbn Ömer (r.a) rivayetine göre, Efendimiz (SAV) Allah (c.c)’un en sevdiği isimleri şu hadis-i şerifinde zikretmiştir: ” Allah Teala indinde sizin takacağınız en güzel isimler, Abdullah ve Abdurrahmandır.” Semure b. Cündüb’den rivayetlere göre de Efendimiz (SAV) şöyle demiştir: ”Sakın çocuğuna Yesar (kolaylıkk, bolluk), Rebah (menfaat,fayda), Eflah (kurtuluş, kurtuluşa eren), Necah ( dileğine kavuşan) adlarını koymayasın! Çünkü sen, ‘Günahkar oldu!’ dersin; o olmayınca, ‘Hayır’ dersi. Bunlar 4 sözdür. Benim söylediklerimin üzerine daha fazlasını katmayın.”

Yine aynı şekilde Ebu Davud’da geçenlere göre ”Bereket ismi de yasaklı isimler arasındadır. Nedeni ise ‘Bereket orada mı?’ denilince ‘Hayır’ denilebileceğindendir.

LAKAP TAKMAK CAİZ MİDİR? LAKAP TAKMAKTA SAKINCA VAR MI?

Eğer kişinin rızası varsa isminin kısaltılarak söylenmesinde bir mahsur görülmemektedir. Efendimiz (SAV) sahabelerden çoğunun ismini kısaltarak söylediği zamanlar olmuştur. Ebu Hureyre’ye ‘Ebu Hir’; Hz. Aişe (r.a)’a ‘Aiş’ Enceşe’ye ‘Enceş’ şeklinde seslendiği bilinmektedir.

BEBEĞİN KULAĞINA EZAN NASIL OKUNUR? İSİM VERİRKEN KAMET NASIL GETİRİLİR?

Peygamber Efendimiz (SAV)’in döneminde uygulanan ve halen uygulanmaya da devam eden isim koyarken ezan ve kamet getirme durumu Sünen-i Tirmizi’de nakledilenlere göre, Hz. Hasan (ra) doğunca Efendimiz (sav) onun sağ kulağına ezan okumuştur. (Tirmizi, Edaha:15)

Yeni doğan bebeğe yapılan bu adetlerle ilgili bir hadis-i şerifte de şöyle geçmektedir:

“Kimin bir çocuğu olur da, sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okursa, o çocuğa ümmüsıbyan hastalığı zarar vermez (cin zarar vermez).”(Feyzü’l-Kadir, VI/237.)

SAHABE İSİMLERİ NELER? KADIN VE ERKEK SAHABE İSİMLERİ

Allah (c.c) ile Peygamber Efendimiz (SAV)’in iltifatıyla şereflendirilmiş kimselerin isimlerini çocuklara vererek gelecek nesillere aktarmak önemlidir. Çocuğa verilebilecek isim aynı zamanda kişiliği ve karakteri etkileyeceği için isim tercihlerinde dikkatli olmak gerekir. Anlamını iyice araştırarak çocuğunuza verebileceğiniz hanım sahabe ve erkek sahabe isimlerini sizlere derledik. İşte meşhur sahabe isimleri..

ERKEK SAHABE İSİMLERİ: 

Ebû Bekir Siddîk
Ömer bin Hattab
Osman bin Affan
Ali bin Ebu Tâlip
Zübeyr bin Avvam
Talha bin Ubeyde
Abdurrahman bin Avf 
Ebû Mûsa El-Es’arî
Ebu Rafî
Ebu Said el-Hudri
Ebu Talha Zeyd ibni Sehl
Ebu Zer el-Gifari
Abdullah bin Mesud
Abbas Ibn-i Abdulmuttalib
Ammar İbni Yasir
Üsame bin Zeyd 
Üseyd bin Hudayr 
Velid bin Velid 
Zeyd bin Hârise 
Zeyd bin Sâbit

HANIM SAHABE İSİMLERİ:

Hz. Hatice-i Kübra
Hz. Aişe
Hz. Fatıma
Hz. Zeynep
Hz. Ümmü Gülsüm
Hz. Sümeyye
Hz. Rumeysa
Hz. Ümmü Seleme
Hz. Meymune
Hz.Rukiyye
Hz. Safiyye
Hz. Şeyma
Hz. Leyla

MEŞHUR İLK SAHABE İSİMLERİ:

Hz. Osman (R.a)
Hz. Ömer (R.a)
Hz. Talha bin Ubeydullah (R.a)
Hz. Zübeyr bin Avvam (R.a)
Hz. Sa’d bin Ebu Vakkas (R.a)
Hz. Hamza (R.a)
Hz. Câfer bin Ebî Tâlib (R.a)
Hz. Ebu Zer El-Gifari (R.a)
Hz. Abdurhhamn bin Avf (R.a)
Hz. Said bin Zeyd (R.a)
Hz. Câbir bin Abdullah (R.a)
Hz. Mus’ab bin Umeyr (R.a)
Hz.Cafer (R.a)
Hz. Abdullah bin Abbâs (R.a)
Hz. Haris (R.a)
Hz.Mesud (R.a)
Hz. Osman bin Mazun (R.a)
Hz. Amir (R.a)
Hz. Üveys (R.a)

KULAĞA HOŞ GELEN BEBEK İSİMLERİ KOYMANIN PÜF NOKTALARI

EN ÇOK KULLANILAN BEBEK İSİMLERİ VE ANLAMLARI:

Zeynep: Değerli taşlar, mücevherler.  

Ebrar: Bütün iyi hasletleri kendilerinde toplayan, sağlam bir itikada sahip olan, doğru sözlü.

Yusuf: İnleyen, ah eden.

Elif: Arap alfabesinin ilk harfi.

Eymen: Daha uğurlu, çok talihli, hayırlı, kutlu. 

Defne: Yaprakları güzel kokulu, yaz-kış yeşil olan bir bitki.

Ömer: Dirlik, canlılık yaşam gücü. 

Hiranur: Hz. Muhammed (Sav)’e peygamberliğin verildiği Suudi Arabistan’daki dağ. Aynı zamanda, arayış anlamına da gelmektedir. 

Emir: 1- Bir kavmin, bir şehrin başı. 2- Büyük bir hanedana mensup kimse. 3- Peygamberimizin soyundan gelen. 4- Kumandan

Eylül: Güz aylarından biri, yılın dokuzuncu ayı. 

Miraç: Dertsiz, kedersiz.

Mustafa: 1- Temizlenmiş, seçilmiş, güzide. 2- Hz. Peygamberin isimlerinden.

Miray: Yılın ilk aylarında doğan.

Ahmet: Övgüye değer.

Zehra: Beyaz ve parlak yüzlü olan.

Ömer Asaf: Ömer: Dirlik, canlılık yaşam gücü. Asaf: Vezir.

Ecrin: Allah’ın hediyesi anlamını taşımaktadır.

Azra: El değmemiş.

PEYGAMBER EFENDİMİZ (SAV)’İN EN SEVDİĞİ İSİMLER…

Hadis-i şeriflerde belirtilenlere göre Efendimiz (SAV)’in en sevdiği ve uygun görmediği isimler şu şekilde geçmektedir:

– Müslim’in bir rivayetinde şöyle buyrulmuştur: “Kıyamet günü, Allah’ın en ziyade kızacağı en kötü kimse, adı Melikü’l-emlâk (Şehinşâh) olan kimsedir. Allah’tan başka Mâlik yoktur.” (Adâb 21)

Hz. Câbir (ra) rivayetlerine göre, “Hz. Peygamber (sav) Ya’la, Bereket, Eflah, Yesâr, Nâfi ve benzeri isimlerin kullanılmasını yasaklamayı arzu etmişti. Sonra onun bu mevzuda sükut ettiğini gördüm. Sonra da yasaklamadan vefat etti.”

Hz. Enes (ra) anlatıyor: “Abdullah İbnu Ebi Talha’yı doğduğu zaman Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’a götürdüm. Bebek bir bez içerisinde idi. Vardığımızda Resûlullah (sav) devesine katran sürüyordu. “Beraberinde hurma da getirdin mi?” diye sordu. “Evet” dedim ve birkaç tane hurma verdim. Onları ağzında çiğnedi, sonra çocuğun ağzını açtı. Ağzına tükrüğü püskürttü. Bebek, yalamaya başladı. Bunun üzerine Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) “Ensar’ın hurma sevgisine bakın (doğar doğmaz başlıyor)” diye latife etti ve çocuğu Abdullah diye isimledi.”

GÜNÜMÜZDE KULLANILAN EN GÜZEL VE POPÜLER KIZ BEBEK İSİMLERİ:

BEYZA: Günahı olmayan. BUĞLEM: Cenneti müjdeleyen melek. BÜKRE: Sabah vakti . Fetih suresinde geçer. BÜŞRA: Mutluluk getiren haber. CEDİDE: Az zamandır bilinen. İsra suresinde geçer. CEYLİN: Cennetin kapısı, cennete açılan kapı. EBRAR: İyilik sever, hayır sever. ECRİN: Allah’ın hediyesi. EDA: Davranış, tutum. ELİF: Arap alfabesinin ilk harfi, ince ve uzun boylu kız. EMEL: İstenen, beklenen. ERVA: Temiz, ahlaklı kız. Çok güzel, genç. ESLEM: Allah’a teslim olmak. FERDA: Yarın, gelecek. FERİHA: Ferahlığa erişmek. FİRDEVS: Cennetin en güzel bahçesi. HÜMA: Saadet, mutluluk. Devlet kuşu. İMRAN: Evine bağlı kalan. İREM: Cennete benzeyen bahçe. KADEM: Uğurlu. KEVSER: Cennette bir ırmağın ismi. KÜBRA: Büyük olan.LEYAL: Gece . LİNA: Hurma fidesi. MELEK: Haberci, elçi. MELİKE: Kadın hükümdar. MÜBERRA: Temiz insan. NÜHA: Akıl. Taha suresinde geçer. RANA: Göze hoş gelen. REYHAN: Güzel koku. SARE: Halis, katkısız, prenses.SERRA: Genişlik, rahatlık. SİDRE: Cennetteki ağaçlardan biri. TUANA: Cennete düşen ilk yağmur damlası. TUBA:  Kökü yukarıda, dalları aşağıda olan bir cennet ağacı. YÜSRA: Kolay olan. ZEHRA: Gül yüzlü, parlak yüzlü, çiçek simalı. ZELİHA: Su perisi . ZÜLAL: Berrak, saf, tatlı, soğuk su. ZÜMRA: Güzel iyi ahlaklı zeki bilgili kadın.

GÜNÜMÜZDE KULLANILAN EN GÜZEL VE POPÜLER ERKEK BEBEK İSİMLERİ:

HALİL: Sadık. Allah’ın dostu HALİM: Yumuşak huylu, sakin, sessiz. HALİT: Sonsuz. İBRAHİM: Hak. İSHAK: Gülen, güler yüzlü. KADİR: Değer, kıymet, kudretli kişi. KAİM: Dik duran kişilik. KAMER: Ay. KERİM: Büyük, cömert. METİN: Sağlam. MUHSİN: İyilik eden. MUSTAFA: Seçkin kişi. NEZİR: Adak, dilek. SAFA: Sakin olmak. SAİM: Oruç tutan kişi. SALİH: İyi ahlak sahibi. SAMET: Yüksek. SEFER: Yolculuk. SELİM: Sağlam. SİRAC: Aydınlık, ışık. SÜLEYMAN: Huzur ve sükun TAHA: Küçük pencere. TARIK: Sabah yıldızı.YUNUS: Takım yıldızı. 

OSMANLI DÖNEMİNDE EN ÇOK KULLANILAN İSİMLER NELER? OSMANLI PADİŞAH EŞLERİNİN İSİMLERİ! ESKİ DÖNEMLERDEKİ EN FARKLI İSİMLER

OSMANLI KADIN İSİMLERİ:

Rabi’a Bala Hatun
Nilüfer Hatun
Gülçiçek Hatun
Paşa Melek Hatun
Hafsa Hatun
Şeh-zade Kumru Hatun
Emine Hatun
Hüma Hatun
Mara Hatun
Gülbahar Hatun
Gülşah Hatun
Sitti Mükrime Hatunr.
Çiçek Hatun
Helene Hatun
Nigar Hatun
Şirin Hatun
Gülruh Hatun
Bülbül Hatun
Ferahşad Hatun
Hürrem Haseki Sultan
Mahidevran Kadın
Gülfem Hatun
Nurbanu Sultan
Safiye Valide Sultan
Naz-perver Haseki
Meh-pare
Afife Kadın
Gülnar Kadın
Kaniye Haseki
Siyavuş Haseki
Meyyase Hanım
Fehmi Hanım
Habbabe Hanım
Sırrı Hanım

TIKLA OKU: ÇOCUKLARA KOYULMAMASI GEREKEN İSİMLER LİSTESİ!

TIKLA OKU: KEŞFEDİLMEMİŞ EN GÜZEL İSİMLER

TIKLA OKU: EN ÇOK KULLANILAN BEBEK İSİMLERİ

admin
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos